Notă

Tot conținutul, paginile și scripturile de pe acest site aparțin Stay at Cox. În cazul în care se folosește conținutul sau scripturile de către terți, drepturile de autor revin și acestor părți, cu excepția cazului în care se prevede altfel.

Conținutul paginii web

Informațiile, textele, numele, imaginile, fotografiile și siglele de pe site sunt furnizate numai de Stay at Cox în modul oferit pe site, fără nici o formă de promisiune sau garanție în ceea ce privește compatibilitatea pentru aplicații comerciale, utilizare practică sau încălcarea unui drept. Stay at Cox nu garantează că, conținutul acestui site este corect și fiabil, că site-ul este disponibil în orice moment și în orice locație, că defectele și erorile în ceea ce privește pagina web vor fi remediate imediat și că site-ul este lipsit de viruși. Nu aveți voie să înlocuiți, să modificați sau să adăugați informații la cele existente deja pe site. Nu este permisă transmiterea datelor primite către terți. De asemenea, nu este permisă utilizarea ilegală a opțiunilor oferite de Stay at Cox pentru a vă actualiza datele. Fraudarea sistemul v-a fi pedepsită prin toate mijloacele legale posibile.

Notă

Utilizarea site-ului web este pe cheltuiala și riscul dumneavoastră. Stay at Cox nu este în nici un fel răspunzător pentru consecințele utilizării paginii web și nici pentru daunele directe sau indirecte cauzate de conținutul informațiilor de pe site, oferite sau nu de terți. Stay at Cox nu este responsabil pentru conținutul paginii web în măsura în care aceasta este oferit de terți. Stay at Cox își rezervă dreptul de a modifica și elimina informațiile furnizate de terți, dacă acestea contravin legii, moralității, ordinii publice, condițiilor convenite și / sau etichetei.

Proprietate intelectuală

Toate materialele de pe site, cum ar fi texte, imagini, materiale foto, ilustrații și alte materiale grafice, nume și logo-uri sunt supuse drepturilor de proprietate intelectuală. În ceea ce privește propriile drepturi de proprietate intelectuală, stay at Cox își rezervă toate drepturile. Nu este permisă reproducerea materialelor menționate anterior sau utilizarea acestora în scopuri comerciale, cu excepția cazului în care Stay at Cox  își dă permisiunea scrisă pentru acestea. Conținutul site-ului nu permite acordarea vreunui drept/licență în ceea ce privește drepturile de proprietate intelectuală menționate.